Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 12.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 84 Mikkelin taidemuseon kokoelmapoliittisen ohjelman päivitys

MliDno-2019-1231

Valmistelija

  • Matti Karttunen, kulttuuri- ja museojohtaja, Matti.Karttunen@mikkeli.fi

Kuvaus

Museolain muuttuessa Mikkelin kaupungin museot hakee uudelleen valtionosuuden piiriin. Museovirasto tarkistaa valtionosuuden piiriin hakevien museoiden edellytysten täyttymistä museolain (314/2019) mukaisesti. Museolain 5 § mukaan museolla tulee olla kokoelma ja kokoelmapoliittinen ohjelma. Kokoelmapoliittisesta ohjelmasta tulee käydä ilmi museon tallennusalueet ja kartuttamisen periaatteet sekä miten kokoelmien hoito ja säilyttäminen on museossa järjestetty. Ohjelmaa tulee päivittää säännöllisesti.

Mikkelin taidemuseolla on 5.1.2006 päivätty kokoelmapoliittinen ohjelma, joka on toimitettu Opetus- ja kulttuuriministeriölle sähköien asiointipalvelun kautta. Koska taidemuseon hallintaan on vuoden 2006 jälkeen tullut lisää kokoelmia (Helmi Usmalan kokoelma ja Mikkelin Taideyhdistys ry:n kokoelma) ja kaupungin organisaatiorakenteessa on tapahtunut muutoksia, on ohjelma syytä päivittää.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta hyväksyy liitteenä olevan, päivitetyn Mikkelin taidemuseon kokoelmapoliittisen ohjelman.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.