Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 12.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 79 Haukivuoren aluejohtokunnan aloite raitioliikennejärjestelyn selvittämiseksi

MliDno-2019-1211

Valmistelija

  • Virpi Launonen, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Haukivuoren aluejohtokunta on tehnyt seuraavan sisältöisen aloitteen:

"Olemme vuodesta 2014 lähtien yrittäneet useita kertoja yhteistyössä Etelä-Savon Maakuntaliiton, Pohjois-Savon ELY:n ja Mikkelin kaupungin toimenpiteillä saada VR:ltä lupaa palauttamaan junan pysähtymisen, viimeksi kokeiluluontoisesti neljä kertaa suunta, Haukivuoren asemalle. Lisäksi viime vuosina esitykseen on lisätty JunaBussi-järjestelmän mukaan otto. Viimeinen käynti oli 26.3.2019 ilman tulosta. On todennäköistä, että junaliikennettä ei näin saada aikaiseksi.

v. 2023 VR-Yhtymän yksinoikeushenkilöliikenteeseen poistuu kaikilta rataosilta vuoden loppuun mennessä. Maakunnat, kaupungit ja kunnat voivat järjestää oman seutukuntansa sisäitä junaliikennettä viimeistään 2024 alkaen, jolloin VR:n yksinoikeussopimus päättyy. Lupa haetaan Liikenne- ja viestintäministeriöltä.

Tähän liittyen jo nyt on projekteja tulevan raitioliikennejärjestelyn (akku- ja sähkövirralla kulkeva lähijunan ja raitiovaunun yhdistävä raitiojuna) selvittämiseksi Jyväskylän-, Lahden- ja Kuopion seudulla konkreettisesti mm. Suonenjoki-Iisalmi välille. Perusteena näille selvityksille on yhdistää työmatka-, asiointi- ja jatkovuoroliikennemuotojen tehostaminen ympäristöystävällisesti. Selvityksissä lähtökohtina ovat pääasiassa raitiojuna. Malleja on käytössä jo runsaasti useilla Euroopan kaupunkiseuduilla, josta liitemalli Ranskan Mulhousessa.

Aluejohtokunnan puheenjohtaja on ollut yhteydessä tahoon, jotka selvittävät ko. asioita ja ovat alustavasti esittäneet kiinnostuksensa liikenneväleille Mäntyharju-Otava-Mikkeli-Haukivuori-Pieksämäki tai Mikkeli-Haukivuori-Pieksämäki, mahdollisesti myös Hiirola ja Kalvitsa edestakaisina suuntina.

Haukivuoren aluejohtokunta esittää aloitteessaan Mikkelin kaupungilta aktiivisia toimia ko. liikennemuodon selvittämiseksi niin, että tämä raitioliikennemahdollisuus saadaan niin nopeasti kuin mahdollista koskemaan esittämiämme reittejä Haukivuoren saavuttavuuden (työmatka-, koululais- ja jatkoliikenne) parantamiseksi ympäristöystävällisemmällä liikennemuodolla. Pyydämme vastauksia aluejohtokunnalle toimenpiteistänne hallintosäännön määräämässä kohtuullisessa ajassa."

Aluejohtokunnat ovat hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaisia toimielimiä (hallintosääntö 14 §), ja sen toimivaltaan kuuluu alaisensa toiminen ohjaaminen ja valvominen (hallintosääntö 29 §).

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta merkitsee Haukivuoren aluejohtokunnan aloitteen tietoonsa.

Lautakunta toteaa, ettei asia kuulu sen substanssialaan.

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus ottaa kantaa Haukivuoren aluejohtokunnan tekemään aloitteeseen raitioliikenteen selvittämisestä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.