Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 12.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 81 Haukivuoren aluejohtokunnan aloite koirapuistosta

MliDno-2019-1071

Valmistelija

  • Virpi Launonen, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Haukivuoren aluejohtokunta on tehnyt aloitteen koirapuiston perustamisesta Haukivuorelle.

Aluejohtokunnat ovat hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alaisia toimielimiä (hallintosääntö 14 §), ja sen toimivaltaan kuuluu alaisensa toiminen ohjaaminen ja valvominen (hallintosääntö 29 §). Koirapuistot kuuluvat asumisen ja toimintaympäristön palvelualueen vastuulle.

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta antaa lausuntonaan seuraavan:
"Erilaisen harrastustoiminnan tukeminen on tärkeää eri puolilla kaupunkia.Koska kaupunki joutuu supistamaan palveluselvityksen toimeenpanon myötä jo olemassaolevista harrastuspaikoista, tulee aloitetta arvioida myös siltä kannalta, onko siihen taloudellisia resursseja niin perustamisvaiheessa kuin jatkuvassa kunnossapidossa."

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta antaa lausuntonaan yllä olevan ja esittää, että kaupunkiympäristölautakunta käsittelee aloitteen.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunkiympäristölautakunta

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.