Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 12.6.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 82 Haukivuoren aluejohtokunnan aloite/Aune Tiihosen haudanhoito

MliDno-2019-880

Valmistelija

  • Virpi Launonen, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Kuvaus

1960-1970-luvuilla Haukivuoren kunta on saanut lahjoituksena kiinteistön. Lahjoituksen ehtona on ollut, että kunta ottaa vastuulleen Aune Tiihosen sukuhaudan hoidon. Sopimuksessa ei ollut päättymisaikaa. Hauta jäi kunnan vastuulle. Haukivuori liittyi osaksi Mikkeliä vuonna 2007. Haukivuoren aluejohtokunta on maksanut viime vuodet haudanhoitolaskua.

Haukivuoren aluejohtokunta on päättänyt lopettaa haudanhoidon maksamisen. Se esittää aloitteenaan, että kaupunginhallitus tekee ratkaisun sukuhaudan hoidosta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että Aune Tiihosen sukuhaudan hoidosta luovutaan.

Lisäksi lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunki laatii ohjeen lahjoituksiin ja perintöihin liittyvien velvoitteiden sitovuudesta ja aikarajoituksista.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.