Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 12.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 120 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus/sivistysjohtaja

Kuvaus

Sivistysjohtaja
Henkilöstöpäätökset:
§ 26 Liikunta- ja nuorisojohtajan viransijaisuus ym. tehtäväjärjestelyt ajaksi 28.11.2018 - 24.11.2019, 29.11.2018

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Jatta Juhola, j_juhola@yahoo.com

Koska hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan puheenjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksessä mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätöksen toimeenpanolle, puheenjohtaja esittää, ettei hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijan tekemään päätökseen. 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.