Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 12.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 121 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Liikuntapaikkapäällikkö
Hankintapäätökset:
§ 10 Nurmikenttien kylvö koneen ja tekonurmikenttien puhdistimen hankinta liikuntapalveluille yhteishintaan 21 000 euroa, 4.12.2018

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Koska sivistysjohtaja ei ole havainnut viranhaltijapäätöksessä mitään sellaista, mikä olisi esteenä päätöksen toimeenpanolle, sivistysjohtaja esittää, ettei hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan viranhaltijan tekemään päätökseen. 

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.