Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 12.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 126 Talousarvion toteutumisen seuranta 30.11.2018/hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

MliDno-2018-884

Valmistelija

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Talouden toteuman seuranta 30.11.2018 ja johdon ennuste esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkitään, että sivistysjohtaja esitteli lautakunnalle talouden toteuman 30.11.2018.

Tiedoksi

Talouspalvelut

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.