Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 12.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 118 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Merkitään, että tämän pykälän käsittelyn jälkeen ehkäisevän päihdetyön koordinaattori Anne Häkkinen, mukanaan Kati Attenberg, antoi tilannekatsauksen työhönsä liittyvistä asioista. Häkkinen ja Atteberg  poistuivat kokouksesta tilannekatsausten jälkeen.

Merkitään, että Roope Nykänen ja Markku Aholainen saapuivat tämän pykälän käsittelyn aikana.

 


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.