Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta, kokous 12.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 125 Käyttösuunnitelman muutos/kirjastot

MliDno-2018-2537

Valmistelija

  • Virpi Launonen, elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja, Virpi.Launonen@mikkeli.fi

Kuvaus

Vuoden 2018 talousarvion investointiosassa on varattu kirjastojen omatoimiratkaisuihin 60 000 euroa.

Omatoimiratkaisut on toteutettu suunnitellun mukaisesti Ristiinan ja Haukivuoren kirjastoihin, mutta investointimäärärahaa on jäämässä käyttämättä noin 15 000 euroa.

Pääkirjaston ATK-luokka on ollut Tieran käytössä niin, että kirjasto on voinut käyttää luokkaa veloituksetta digiopastuksiin sekä kirjastokäytön opastuksiin. Luokkaa on käytetty myös kansalaisopiston kursseihin ja kaupungin järjestelmäkoulutuksiin. Tiera omistaa tilan kalusteet ja laitteet. Palvelutuottajan vaihtuessa Tiera vie luokan kaluston pois, mikä tarkoittaa sitä, ettei kirjastolle jää käyttökoulutuksiin tarvittavaa laitteistoa.

Tietohallinto on selvittänyt, millaisia kustannuksia luokan varustamisesta käytönopastusten ja muun koulutuksen vaatimilla laitteilla maksaisi. Tietohallinto esittää 25 Dell Chromebookin hankkimista hintaan 6366,25 €. Toimitus sisältää myös hiiret.

Tieran kanssa neuvotellaan luokan nykyisten kalusteiden lunastamisesta kirjastolle.

Muutos on tullut kesken toimintavuoden, eikä kirjastolla ole ollut mahdollisuutta reagoida siihen normaalin talousarvioprosessin puitteissa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Virpi Siekkinen, sivistysjohtaja, Virpi.siekkinen@mikkeli.fi

Hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta päättää, että kirjastojen omatoimiratkaisuihin varatusta määrärahasta voidaan käyttää 6 366,25 euroa pääkirjaston atk-luokan laitteiden hankintaan.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Virpi Launonen, talouspalvelut

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.