Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 8.12.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 52 Valmistelutyöryhmän kokous 24.11.2016

MliDno-2016-2508

Valmistelija

  • Leo Laukkanen

Kuvaus

Haukivuoren valmistelutyöryhmä kokoontui 24.11.2016 klo 17.00 Haukivuoritalolla valmistelemaan aluejohtokunnan 8.12.2016 pidettävää kokousta. Läsnä olivat  Leo Laukkanen aluejohtokunnan puheenjohtaja, Asko Kohvakka, Minna Saloviin, Liisa Pulliainen ja Olli Lahti sihteeri. Kokous päättyi klo 18.58. Liitteenä pöytäkirja. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Esitetään pöytäkirja aluejohtokunnalle.

Päätös

Hyväksyttiin lisäyksellä, että jääkiekkokaukalon jään teko on toteutettava mahdollisimman pian ja sen kunnossapidossa tarvittava kalusto on oltava toimintakelpoinen. Asiasta ollaan yhteydessä liikuntapaikkapäällikkö Pekka Turuseen.

Tiedoksi

Olli Lahti, Asko Kohvakka, Sanna Eromäki