Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 8.12.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 50 Työjärjestyksen hyväksyminen ja lisäasioiden listaus

Kuvaus

Kokouksen aluksi hyväksytään työjärjestys.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Esitetään hyväksyttäväksi seuraavalla muutoksella pykälien 51 ja 52 käsittelyjärjestystä, että ensin käsitellään pykälä 52 ja sitten pykälä 51.

Päätös

Hyväksyttiin.