Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 8.12.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 55 Toiminta Haukivuorelaiset ry:n kanssa

MliDno-2016-2489

Valmistelija

  • Leo Laukkanen

Kuvaus

Keskustellaan Haukivuorelaiset ry:n hankesuunnitelmasta ja siihen liittyvistä tarpeista sekä yhteistyöstä aluejohtokunnan ja yhdistyksen välillä. Liitteenä hankesuunnitelma.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Aluejohtokunta ja Haukivuorelaiset ry:n välille on lisättävä koordinaatiota ja yhteistyötä leader-rahan Haukivuoren toimenpiteiden hyödyntämiseksi sekä päällekkäistoimintojen vähentämiseksi.

Voisi olla tarpeellista, että aluejohtokunnan edustaja olisi Haukivuorelaisten kokouksessa asiantuntijajäsenenä. Haukivuorelaiset ry:n pitäisi keskittyä paremmin vastaamaan alkuperäisen ajatuksen mukaisiin tapahtumien lisäämiseen, toteuttamisen laatuun ja pitäjän alueen tapahtumien koordinaatioon sekä kehittämiseen. Myös syksy, talvi- ja kevätajan tapahtumia ei esimerkiksi Asemankylällä ei juuri ole. Kalvitsan mukana olo lisää kokonaisuudessaan tapahtuman laajuutta ja laatua.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Haukivuorelaiset ry, Kalvitsan kylätoimikunta