Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 8.12.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Tiedoksi

Kuvaus

 1. Talousarvion toteutuma 30.11.2016 ja vuoden 2017 talousarvion tilannekatsaus.
   
 2. Tilannekatsaus aluejohtokunnan avustusen myöntämisestä vuonna 2017.
   
 3. Uusi Mikkelin hallintolakiluonnos 1.6.2017 alkaen.
   
 4. Hallituksen esitys laajakaista rakentamisen tuesta haja-asutusalueilla annetun lain muuttamisesta.
   
 5. Mikkelin kaupungin ikärakenne v. 2015.
   
 6. Kalvitsan kylätoimikunnan puheenjohtaja Jouko Pilkkakangas on valittu Haukivuorelaiset ry:n hallitukseen.
   
 7. Aluejohtokuntien puheenjohtajisto kokoontuu 21.12.2016 Anttolassa Ollinmäen viinitilalla.
   
 8. Puheenjohtaja on selvittänyt hallituksen lausuntopyyntöä laajakaistalain muuttamisesta ja ollut yhteydessä maakuntaliittoon, kauppakamariin ja Mikkelin seudun vapaa-ajanasumisen valtuuskuntaan varmistamalla niiden lausunnon antamisen. Kysymyksessä on ongelmana edelleen se, että toimenpiteessä ei LVM-tasolla ole otettu huomioon vapaa-ajanasukkaita. Lausunto on annettava 31.12.2016 mennessä. Aluejohtokunnan nimissä lähetetään lausunto, elleivät yllä olevat tahot tee sitä.
   
 9. Hallitus on esittämässä kivihiilen asteittaista poistamista Suomessa. Tilalle korvaavaksi lähteeksi on nousemassa biotalouden aineet. Tämä merkitsee sitä, että mm. turpeiden käyttöä lisätään seuraavan 10 - 20 vuoden aikana. Tämä merkitsee sitä, että Kyyveden valuma-alueilla on turveteollisuuden lupa- ja ongelma-kysymyksiin kiinnitettävä entistä suurempaa huomiota. Uutena mahdollisuutena hallituksen esitys ympäristösuojelulain 89 § mukaan voidaan paikallisten yhdistysten (kalastusalue, osakaskunnat, aluejohtokunta ja kylätoimikunnat)  toimesta vaatia ELYÄ tarkistamaan vanhat turveluvat. Vastaavatko niiden toiminnat nykyisten lakien, asetusten ja lupamääräysten ehtoja.
   
 10. Itsenäisyyspäivän seppeleen Haukivuoren sankarihaudalle, laskevat Liisa Pulliainen seurakunnan edustajana Leo Laukkanen aluejohtokunnan edustajana.
   
 11. Haukivuoren frisbee hankkeen eteneminen. Rantokankaan frisbeerataa ollaan parhaillaan suunnittelemassa Matti Paapasen aloitteesta. Siihen kuuluu myös neuvottelut alueen maanomistajien kanssa. Tavoite on saada hanke vireille kesällä 2017. Yksittäisiä frisbeekoreja  hankkitaan kevääksi 2017 5 kappaletta ja ne sijoitettaisiin entisen alakoulun ympäristöön ja Haukivuoren sataman alueelle. 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Leo Laukkanen

Saatetaan aluejohtokunnalle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.