Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 8.12.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 56 Mikkelin paikallisliikenteen aikataulujen tiedonsaantiongelmat

MliDno-2016-2490

Valmistelija

  • Leo Laukkanen

Kuvaus

Yrjö Takkisen kokemus paikallisliikenteen linja-autojen aikataulutietojen saanti ongelmasta. Paikallisliikenteen aikatauluja ei ole saatavissa Mikkelin Matkahuollosta vaan ne pitää noutaa Mikkelin kaupungin palvelupisteestä (Kaupungin virastotalolta). Matkaa liikennekeskuksesta on n. kilometri. Matkahuolto ei ole suostunut jakamaan edes aikatauluvihkosta. Yrjö Takkinen esittää, että olemassa oleva ongelma tulisi saada ratkaistua ja hän tiedustelee myös mahdollisuudesta matkustajajunien pysähtymisestä Haukivuorella. Liitteenä on Yrjö Takkisen kirje.

Tiedotusongelman ratkaisemiseksi ollaan yhteydessä Mikkelin kaupungin liikenneinsinööri Liisa Heikkiseen. Lisäksi aluejohtokunnan puheenjohtaja on lähettänyt kirjeen ministeri Bernerille ja saattanut sen suullisesti tiedoksi kaupunginjohtajalle ja tekniselle johtajalle. Puheenjohtaja ottaa asian esille liikenne- ja viestintäministeriön valtiosihteerin tapaamisen yhteydessä 19.12.2016. Ongelmat liittyvät valtakunnallisiin Walttikortti-järjestelmiin, jotka esitetään korjattavaksi liikenneministerin kirjeen ja valtiosihteerin kautta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Saatetaan aluejohtokunnalle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Liisa Heikkinen, Yrjö Takkinen