Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 8.12.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 53 Haukivuoren markkinointi Mikkelin ammattikorkeakoulun (1.1.2017 Xamk) opinnäytetyönä

MliDno-2016-2487

Valmistelija

  • Leo Laukkanen

Kuvaus

Mikkelin ammattikorkeakoulu (1.1.2017 Xamk) tekee Haukivuoren markkinointi- viestintäsuunnitelman 10/2016 – 4/2017 välisenä aikana. Työn suorittavat tradenomiopiskelijat Nina Suontakanen ja Roosa Aalto. Työn ohjaajana on yliopettaja Heli Aaltonen. Opiskelijat ovat läsnä joulun avauksessa 3.12.2016 suorittamalla työhön liittyvän taustahaastattelun yleisön joukossa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Saatetaan tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Roosa Aalto, Niina Suontakainen