Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 8.12.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 51 Haukivuoren aluejohtokunta, muistiot 1.9.-30.11.2016

MliDno-2016-2486

Valmistelija

 • Leo Laukkanen

Kuvaus

Aluejohtokunnan asioita on ollut esillä 1.9.-30.11.2016 seuraavissa muistioissa, jotka ovat liitteenä;

 1. Kehtaa kehua Mikkeliä 13.10.2016
   
 2. Lausunto Etelä-Savon vaihemaakuntakaavaan 13.10.2016
   
 3. Kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttisen vierailu 18.10.2016
   
 4. Katselmus Asemankylän taajamassa 20.10.2016
   
 5. Kaupunginhallitukselle lausunto v 2017 ehdotuksesta 21.10.2016
   
 6. Aluejohtokuntien puheenjohtajien ja teknisen johtajan tapaaminen 18.11.2016
   
 7. Aluejohtokunnan talousarvioesitys 2017 tekniselle lautakunnalle.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Leo Laukkanen

Saatetaan aluejohtokunnalle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.