Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 8.12.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Asemankylän taajamassa kantatie 72 viherkuntoluokan nostaminen Pohjois-Savon Elyn kunnossapitoluokituksessa

MliDno-2016-2495

Valmistelija

  • Leo Laukkanen

Kuvaus

Haukivuoren aluejohtokunta tekee yhdessä Mikkelin kaupungin kanssa esityksen, että Haukivuoren asemankylä ja sen ympäristö siirrettäisiin Pohjois-Savon Elyn kunnossapitoluokituksessa P2 viherluokkaan.  P2 viherluokka kantatie 72:lla ulottuisi Porsaskosken risteyksestä Kapeaselän risteykseen saakka. Tarkoittaa sitä, että viheralueiden hoito nousisi laadullisesti paremmaksi mm. ruohonleikkausta tapahtuisi useamman kerran kesässä.

Asian valmistelun yhteydessä on tien ylläpitäjän taholta ilmoitettu, että kyseisen tien hoitoluokitus on muutettu E2, eli erityishoitoluokkaan. Luokan muutos parantaa em. tieosuuden kunnossapitoa nykyisestä. Näin ollen ei ole tarvetta hakea hoitoluokan muutosta.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Saatetaan aluejohtokunalle tiedoksi

Päätös

Hyväksyttiin lisäyksellä, että Porsaskosken risteyksen liikenneympyrä tulee myös em. hoidon piiriin. Lisäksi  linja-auto katoksia uudistetttaessa keväällä 2017, sellainen asennettaisiin myös Porsaskosken risteykseen.

Tiedoksi

Olli Lahti, Keijo Turkki