Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 8.12.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 57 Asemankylän metsän maisemoinnin jatkaminen 2017

MliDno-2016-2492

Valmistelija

  • Leo Laukkanen

Kuvaus

Haukivuoren asemankylän edustalla on käynnissä metsänmaisemointi Kyyveden näkyvyyden lisäämiseksi kantatie 72:lle  ja asemankylälle. Hanke on puolivälissä ja siksi on tärkeää, että siihen saadaan resurssit maisemoinnin loppuun saattamiseksi. Oleellista on myös se, että maisemointityön jälkeen vuosittain suoritetaan pienvesaikon poistaminen samoin kuin pieneltä osin nurmikkojen kuntoon saattaminen, jolloin isoimmat metsänhoitoprojektit jäävät tulevaisuudessa pois. Ulkopuolisten taholta on myös aktivoiduttu ympäristön kunnostamisessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Asemankylän maisemointia jatketaan edelleen kaupungin ja metsänhoitoyhdistyksen kanssa alkuperäisen suunnitelman mukaisesti Haukivuoren satamaan saakka, heti keväällä lumi- ja routatilanteen niin salliessa. Vastuutoimessa on Veli Manninen ja Olli Lahti. Olli Lahti on yhteydessä yksityisiin maanomistajiin suunnitelman toteuttamiseksi. 

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Huttunen Anna-Mari, Veli Manninen, Olli Lahti