Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 6.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Työjärjestyksen hyväksyminen

Kuvaus

Kokouksen aluksi hyväksytään työjärjestys.

Päätös

Hyväksyttiin seuraavin lisäyksin:

Muut asiat -kohtaan lisätään ReissuEllu-hanke, Haukivuoren verkkosivut ja Liisa Pulliaisen eroaminen Haukivuoren aluejohtokunnan edustajuudesta hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnassa.

Tiedoksi-kohtaan lisättiin, että aluejohtokunnan jäsen Eveliina Naumanen löysi Haukivuoren kirjastosta vuonna 1985 tehdyn Haukivuoren mainosvideon.


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.