Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 6.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Strategiset hankkeet vuonna 2020/Haukivuoren aluejohtokunta

MliDno-2019-1541

Valmistelija

  • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Strategisiksi hankkeiksi hyväksyttiin aluejohtokuntien puheenjohtajien palaverissa 20.1.2020

  • drumliinialueen kehittäminen 3.500,00 €
  • melontareitin levähdyspaikkojen ja opastuksen kehittäminen 2.000,00 €
  • polkupyöräreitin opastus 3.000,00 €
  • valaisukohteet Haukivuorelle 4.000,00 €

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Merkitään tiedoksi ja täsmennetään hankkeiden toimenpiteitä.

Päätös

Merkittiin tiedoksi seuraavat:

Drumliinialueen suunnittelupalaveri pidettiin 4.2.2020 (muistio liitteenä). Haukivuoren aluejohtokunta esittää drumliinitoimikunnalle, että järjestetään talvelle tai keväälle tilaisuus, johon osallistuvat kaikki drumliinia taustatyöhön ja kehittävämiseen liittyvät tahot, Luonnonvarakeskus, asiaa tunteva geologi, Miksei Mikkeli, yrittäjät ja aluejohtokunta. Haukivuoren aluejohtokunta esittää lisäksi drumliinitoimikunnalle, että paikka tilaisuudelle on Harjun Helmi. Lähtökohtana on ensin selvittää drumliinin tuote ja sen liikeidea sekä siihen liittyvä palvelu- ja virkistykokonaisuus, kuten Harjun Helmi, polkupyöräreitti, Kalvitsan asema, Olohuone Galleria, Rantokangas, Suomen pienin kirkonkylä, Haukiranta, Kyyvesi, Asemankylä ja satama. Lisäksi keskusteltiin mahdollisuudesta hyödyntää Mikkelin kaupungin palvelumuotoilijaa apuna jatkotilaisuuksissa.

Puheenjohtaja esitteli pyöräreitin malliopasteen, joka hyväksyttiin yksimielisesti.

Valaisuhankkeen aloitus siirretään syksylle 2020, johon mennessä selvitetään heinä-elokuussa sähkön jakeluun, valaistuslaitteiden pystytykseen liittyvät luvat ja muut asiat. Valaisukonsulttina on Elisa Hillgen/Design Lab Luomo. Paikallisvalvoja Seppo Kantanen osallistuu yhteistyössä Hillgenin ja puheenjohtajan kanssa valmisteluun.


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.