Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 6.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Selvityspyyntö tulojen käyttämisestä/Haukivuoren aluejohtokunta

MliDno-2017-2288

Valmistelija

  • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Haukivuoren aluejohtokunta sai vuonna 2019 Kyyvesi-kirjan ja muita myynti- sekä sponsorituloja 11.235,61 €. Näistä saatiin hyödynnettyä 6.200,00 € menojen kattamiseen.

Kuitenkin Haukivuoren aluejohtokunnan strategiassa on kirjattu, että tulorahoitusta saa hyödyntää. Kaupungin taholta ei ole strategian kohtaa arvioitu ennen kuin joulukuussa 2019. Aluejohtokunnan käsityksen mukaan tulorahoitusta on käytetty kattamaan aluejohtokunnan menoja.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Haukivuoren aluejohtokunta pyytää selvitystä Mikkelin kaupungilta, miksi v. 2019 tuloja ei saatu hyödynnettyä Kyyvesikirjan lisäpainoksen ja tekijäpalkkioiden osalta, johon saadut tulot oli tarkoitettu. V. 2019 hallintojohtaja kertoi ongelmaksi nyt sen, ettei niitä oltu merkitty budjettiin. Nyt aluejohtokunta on merkinnyt vuodelle 2020 6000,00 € myyntituloja, jotka liittyvät pääasiassa Kyyvesi-kirjaan. Selvityspyyntöön vastaus toivotaan kaupungilta mahdollisimman pian, viimeistään 20.2. mennessä, jotta saadaan varmuus myyntitulojen käytöstä vuodelle 2020.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginjohtaja, hallintojohtaja, vs. elinikäisen oppimisen ja osallisuuden johtaja

Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.