Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 6.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Muut asiat

Kuvaus

Aluejohtokunta ottaa kokouksessa tarvittaessa käsiteltäväksi myös muut asiat, mikäli jäsenet sen yksimielisesti hyväksyvät.

Päätös

Liisa Pulliainen ilmoitti eroavansa hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan aluejohtokuntavastuusta.

Verkkosivujen osalta yhteystiedot päivitetään ajan tasalle. Ylläpitäjiksi Minna Saloviin ja Terhi Patja.


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.