Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 6.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Haukivuoren aluejohtokunnan sihteerivalmistelut ja työnjaot keväällä 2020

MliDno-2017-2547

Kuvaus

Aluejohtokuntien nykyisen aluekoordinaattorin työsuhde loppuu uuden työn vuoksi.

Mikkelin aluejohtokunnan puheenjohtajat ovat pyytäneet Leo Laukkasta valmistelemaan yhteisen aloitteen aluekoordinaattorin toimen täyttämiseksi kaupunginvaltuuston linjauksen mukaisesti. Puheenjohtaja lähetti kirjeen suoraan kaupunginjohtajalle, joka ilmoitti vastauksessaan, että tämä hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnan alainen tehtävä tullaan hoitamaan sisäisin järjestelyin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Haukivuoren aluejohtokunta keskustelee järjestelyistä kaupungin tukihenkilöistä ja aluejohtokunnan sisäisin järjestelyin ajasta, jolloin aluekoordinaattoria ei ole. Puheenjohtaja on ilmoittanut, ettei enää valmistele mm. kokousaineistoja ja muita kirjallisia töitä niin massiivisesti ja laajasti kuin se tehtiin edellisellä kaudella, jolloin kaupungilta ei ollut apuvoimaa.

Päätös

Merkittiin tiedoksi.


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.