Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 6.2.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Aluejohtokuntatoimintauudistus 2020, seuraava palaveri

MliDno-2020-111

Valmistelija

  • Aino-Maija Laitinen, aluekoordinaattori, aino-maija.laitinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Aluejohtokuntauudistus perustuu kaupunginvaltuuston joulukuussa 2019 tekemään päätökseen, jonka mukaan malli alueelliselle osallisuustyölle tulee esittää heinäkuussa 2020.

Ensimmäinen aluejohtokuntauudistuspalaveri pidettiin 27.1.2020. Seuraava kehitystilaisuus on 10.3.2020 klo 17.30.

Puheenjohtaja Leo Laukkanen esitti omassa aluejohtokunnan puheenvuorossa 7.1. ja 23.1. aluejohtokunnan valmisteleman aineiston, jonka peruslähtökohtana oli, että nykyinen aluejohtokuntamalli säilyy, mutta siihen tehdää aluejohtokunnan oman toiminnan rajoittamiseen liittyviä uudistuksia.

Merkittävää oli se, että aluejohtokuntien näkemykset käsittelyssä olivat yhdensuuntaiset. Puheenjohtaja esitteli aluejohtokuntaesityksen kokouksen  27.1. näkemyksillä. Aluekoordinaattori esitteli muistion.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Haukivuoren aluejohtokunta hyväksyi Haukivuoren aluejohtokunnan tarkennetun esityksen uudeksi malliksi.

Puheenjohtaja on tarkentanut toimintamallia 27.1.2020 pidetyn aluejohtokuntauudistamistilaisuuden jälkeen. Haukivuoren aluejohtokunta esittää aluejohtokuntauudistystyöryhmälle, että sen rakenne säilyy, mutta toimintamalliin tehdään merkittäviä muutoksia, elin- ja vetovoimaedellytyksiin sekä asumisviihtyvyyteen liittyvien toimenpiteiden aikaansaamiseksi jokaisen aluejohtokunnan yksilöllisten kehittämistarpeiden lähtökohdista. Esitys on lähetetty aluejohtokunnan jäsenille ennakkoon ja se liitetään pöytäkirjan liitteeksi.


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.