Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 4.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Työjärjestyksen hyväksyminen ja lisäasioiden listaus

Valmistelija

  • Leo Laukkanen

Kuvaus

Kokouksen aluksi hyväksytään työjärjestys ja valmistelutyöryhmän pöytäkirja sekä lisäasioiden listaus.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Puheenjohtaja esitti esityslistalle lisättäväksi seuraavat lisäasiat:

  1. Kiinteistöveron muutos rantatonttien ja vapaa-ajan tonttien kohdalla.
     
  2. Haukivuoren hyvinvointipalvelukeskuksen palvelujen laajentaminen.
     
  3. Haukivuoren pyöräilyreittien esitteen teko.

Päätös

Hyväksyttiin.