Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 4.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Muut asiat

Valmistelija

  • Leo Laukkanen

Kuvaus

Aluejohtokunta ottaa käsiteltäväksi myös muut asiat, mikäli jäsenet sen yksimielisesti hyväksyvät.

  1. Kaatuneitten muistopäivä 21.5.2017

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Haukivuoren aluejohtokunnan puolesta tilaisuuteen osallistuu Asko Kohvakka. Aluejohtokunta maksaa seppeleen kustannuksista puolet.

Päätös

Hyväksyttiin.