Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 4.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Lausuntopyyntö: Haukivuoren aluejohtokunta, Mikkelin kaupungin/tilakeskuksen rakennusten ja osakkeiden realisointisuunnitelma 2017

MliDno-2017-648

Valmistelija

  • Jarkko Hyttinen, kiinteistöjohtaja, jarkko.hyttinen@mikkeli.fi

Kuvaus

Tilakeskus pyytää aluejohtokunnan lausuntoa kiinteistöjen realisointisuunnitelmaan 24.3.2017. Tilakeskuksen on korjausvelan hillitsemiseksi tarkasteltava entistä kriittisemmin hallinnassaan olevaa kiinteistöomaisuutta. Kaupungin omassa palvelutuotannossa tarpeettomia kiinteistöjä tulee aktiivisesti pyrkiä vähentämään.

Kiinteistöjen realisoinneissa pyritään huomioimaan paikallisten yritysten tarpeet, niin ettei yritysten toimintamahdollisuuksia heikennetä. Liikekiinteistöjen osalta myyntineuvottelut käydään ensisijaisesti nykyisten yrittäjien kanssa, jolloin saadaan varmistettua palvelujen säilyminen ja yritysten sitoutuminen paikkakuntaan.

Kiinteistöjen realisointilistan hyväksyminen käynnistää prosessin, jossa läpikäydään kohteittain/osakkeittain realisointi ja jokaisesta realisoinnista tehdään erillispäätös. Realisointisuunnitelman hyväksyminen mahdollistaa nopean lautakunta- tai virkamiespäätöksen tekemisen, mikäli kiinteistöjen käyttöaste muuttuu.

Kiinteistöjen realisointilista 24.3.2017 täydentää kaupunginhallituksen 5.10.2015 hyväksymää realisointilistaa niin, että aikaan realisoitavaksi hyväksyttyjä kohteita ei ole listattu uudestaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Vastaus kiinteistöjohtaja Jarkko Hyttisen 30.3.2017 lausuntopyyntöön Mikkelin kaupungin/tilakeskuksen rakennusten ja osakkeiden realisointisuunnitelma 2017 Haukivuoren alueelle, joita ovat kiinteistöt Haukivuoren eläinlääkäriasema, Haukivuoritalo, Haukivuoren rantasauna Kyyveden rannalla ja Saksalan myllyn varastorakennus Saksalan harjulla.

Haukivuoren aluejohtokunta on käsitellyt asiaa jo aikaisemmin (viimeksi 23.2.) ja tarkentaa nyt ehdotusta valmisteluryhmän kokouksessa 30.3.2017. Esitämme tekniselle lautakunnalle, että Haukivuoritaloa ei voi purkaa, koska se on ainoa tarpeet täyttävä kokoontumistila nyt ja etenkin tulevaisuuden tarpeet huomioiden. Haukivuoren Asemankylässä käytön tarve tulee lisääntymään, kun aluejohtokunnan strategiset kehittämistoimet etenevät ja päästään mm. alueen markkinointi- sekä viestintätoimenpiteisiin.

Kyläntalona nykyään tunnetun rakennuksen käyttökapasiteetti on jäänyt vajaatehoiseksi, kun huoneistoremontit on jätetty kesken.  Myös alakerran laajat arkisto- ja tavaroiden säilytystilat nostavat vajaata käyttökapasiteettia. Aluejohtokunta on järjestänyt avoimet ovet ja esittelytoimet tiloille. Kysyntää olisi ollut, mutta em. asiat ovat estäneet tilojen vuokraamisen ja käytön. Toinen syy käyttöongelmiin on epäselvät vuokramäärät ja -perusteet.

Tällä hetkellä tiloja käyttävät Mikkelin kansalaisopisto, Haukivuoren aluejohtokunta, Haukivuoren Martat ry, Eläkeliiton Haukivuoren yhdistys ry, Mikkelin kaupunki toimistotilana ja viimeinen kunnostettu tila on yksityishenkilön työ- ja toimistotilana.

Haukivuoren aluejohtokunta on myös suunnittelut tiloille lisäkäyttöä erityisesti vapaa-ajanasukkaille ja matkailijoille sekä tapahtumajärjestäjille. Aluejohtokunta ehdottaa rakennuksen kunnostamista; erityisesti etupihan ikkunakarmit ja niiden ympäristön maalaus. Ne ovat näkyvästi erityisen huonossa kunnossa.

Kun tilat saatetaan normaaliin kunnolliseen vuokrausjärjestelmään, yhteispalvelupisteen henkilökunta voi paikanpäällä hoitaa tiloihin liittyviä käytännön toimenpiteitä ja osin myös markkinointia, kuten myös aluejohtokunta.

Yleensäkin näin keskeisen kylän kiinteistön käyttö nyt ja tulevaisuudessa sekä aluejohtokunnan tai yleensä alueiden tulevaisuuden strategisiin kehittämiseen liittyvät käyttötarpeet pitäisi yhteistyössä kaupungin ja aluejohtokunnan selvittää ennen näin pitkälle vietyjä valmisteluja. Samoin, kuten tässä tapauksessa, jos purkutuomio on vaihtoehto, miten ja mistä korvaavat laadukkaat käyttötilat purkujen jälkeen osoitetaan. Menestyvän ja toimivan liitoskunnan tai kaupungin osan keskustan, kirkonkylän, aktiivisen ja joustavan yhteisöllisen toiminnan kannalta kokoontumistilan olemassa olo on nykypäivänä tulevaisuuden kehittämisen avainkysymyksiä ja imagotekijöitä!

Tuemme Haukivuoren eläinlääkäriaseman myyntiä, koska silloin on mahdollista saada tiloille uutta käyttöä. Haukivuoren rantasauna Kyyveden rannalla ja Saksalan myllyn varastorakennus Saksalan harjulla voidaan joko myydä tai ellei ostajaa löydy purkaa. 

Päätös

Hyväksyttiin seuraavalla täsmennyksellä: Haukivuoritalossa toimivat edellisten lisäksi Hieroja Pirjo Ylönen, Mannerheimin Lastensuojelu Liiiton Haukivuoren yhdistys sekä Caveronin toimipiste.

Tiedoksi

Teknisen lautakunnan jaosto