Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 4.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 27 Kiinteistöverotuksen (ranta- ja asemakaava) muutosesitys, Haukivuoren aluejohtokunta (lisäpykälä)

MliDno-2017-1036

Valmistelija

  • Leo Laukkanen

Kuvaus

Aluejohtokunnan puheenjohtaja on saanut runsaasti palautetta ranta-tonttien ja  vapaa-ajan omistajilta kiinteistöveron negatiivisesta vaikutuksesta, joka pitäisi oikaista. Tämän johdosta Haukivuoren aluejohtokunta esittää, että kiinteistöveron perusteita, tarkistetaan (ranta- ja asemakaava), siten että verotus kohdistuu vain siihen tonttiin joka myydään.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Haukivuoren aluejohtokunta esittää kaupunginhallitukselle ja Etelä-Savon maakuntaliitolle sekä Keski-Suomen maakuntaliitolle, että kiinteistöveron perusteita, tarkistetaan (ranta- ja asemakaava), siten että verotus kohdistuu vain siihen tonttiin joka myydään.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Etelä-Savon maakuntaliitto