Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 4.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Hyvinvointipalvelukeskuksen palvelut (lisäpykälä)

MliDno-2017-1012

Valmistelija

  • Leo Laukkanen

Kuvaus

Haukivuoren hyvinvointipalvelukeskuksessa olevia lääkäri- ja hammaslääkäripalveluja ei ole kaikkien haukivuorelaisten asiakkaiden saatavilla ja se edellyttää runsasta matkustamista Mikkeliin. Tämä on erityisesti koettu ongelmalliseksi  työssäkäyvien ja iäkkäämmän väestön kohdalla.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Aluejohtokunnan puheenjohtaja on yhteydessä Essoteen ja Etelä-Savon maakuntaliittoon ja aluejohtokunta esittää, että Haukivuoren hyvinvointiasemalla tulee laajentaa sieltä saatavia lääkäri- ja hammaslääkäripalveluja vähintään yhdellä päivällä viikossa.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Etelä-Savon sosiaali-ja terveyspalveiden kuntayhtymä, Etelä-Savon maakuntaliitto