Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 4.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 21 Haukivuoren markkinointi Mikkelin (XAMK 1.1.2017) ammattikorkeakoulun opinnäytetyönä

MliDno-2016-2487

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Haukivuoren alueen markkinointiviestintäsuunnitelman opinnäytetyön ovat saaneet valmiiksi Xamk opiskelijat Roosa Aalto ja Niina Suontakanen. Seminaaripäivä on 4.5.2017. Nyt tehtyä työtä tullaan sen toimenpidetavoitteen mukaisesti hyödyntämään keskeisesti uuden aluejohtokunnan strategisissa suunnitelmissa ja toimenpiteissä.   

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Valmistelutyöryhmä esittää aluejohtokunnalle, että suunnitelman pohjalta käynnistetään toimenpiteet työryhmäjärjestelyistä tuleville aluejohtokunnan toimintakausille.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Aluejohtokunnan jäsenet