Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 4.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 23 Haukivuoren Kisailijat ry, yleisavustus 2017

MliDno-2017-170

Valmistelija

  • Olli Lahti, kehityspäällikkö, Olli.Lahti@mikkeli.fi

Kuvaus

Haukivuoren Kisailijat ry hakee aluejohtokunnalta seuran toimintaan yleisavustusta 1 700 euroa vuodelle 2017.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Aluejohtokunta esittää kaupunginhallitukselle, että Haukivuoren Kisailijat ry:lle myönnetään yleisavustusta 1 700 euroa vuodelle 2017.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että Asko Kohvakka ja Sanna Eromäki ilmoittivat olevansa esteellisiä ja poistuivat kokouksesta tämän pykälän käsittelyn ajaksi. Ilmoitukset hyväksyttiin.

Esteellisyys

  • Asko Kohvakka, Sanna Eromäki

Tiedoksi

Kaupunginhallitus