Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 4.5.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Asukkaiden kuulemistilaisuudet aluejohtokuntiin ja kylien neuvottelukuntiin valittavaksi esitettävistä jäsenistä kaudelle 2017-2020, Haukivuoren ajk

MliDno-2017-188

Valmistelija

  • Leo Laukkanen

Kuvaus

Asiasta järjestettiin asukkaiden kuulemistilaisuus Haukivuoren yhtenäiskoululla keskiviikkona 19.4.2017 klo 17.45, kahvitarjoilu oli alussa. Ennen kuulemistilaisuutta kaikilla oli mahdollisuus tehdä ehdotuksia Haukivuoren kirjastossa, Wanhassa Osulassa, S-marketissa ja Supalla. Ehdotusten jättöaika alkoi 29.3.2017 ja päättyi 21.3.2017. Määräaikaan mennessä ehdotuksia oli jätetty Wanhaan Osulaan 21 vastauslistaa, kirjastoon 12, S-markettiin 11 ja Supalle 4 listaa. Lisäksi Haukivuoren sähköpostiin oli jätetty 30 esitystä. Liitteenä yhteenveto annetuista äänistä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Asko Kohvakka, asko.kohvakka@pp.inet.fi
  • Minna Saloviin, minna.saloviin@user.fi
  • Liisa Pulliainen, liisa.pulliainen@pp.inet.fi
  • Leo Laukkanen

Varsinainen jäsen Varajäsen
Leo Laukkanen, kauppaneuvos Matti Valli, hallituksen pj
Minna Saloviin, FM Minna Juutila, maaseutuyrittäjä
Mikko Pöyhönen, kirvesmies Asko Kohvakka, eversti evp
Niina Koponen, tradenomi Terhi Patja, automaatioinsinööri
Eveliina Naumanen, diplomi-insinööri Rauni Berndt, lääkäri
Pekka Moilanen, kirvesmies Veli Manninen, metsäesimies
Seppo Kantanen, paikallisvalvoja (* Petri Pentikäinen, asemapäällikkö (*

*) Kalvitsa on liittynyt Haukivuoen aluejohtokunnan alueeseen ja uutena alueena se on otettu huomioon aluejohtokunnan kokoonpanoa muodostettaessa.

Esityksen tehnyt valmistelutyöryhmä oli arvioinut aluksi aluejohtokunnan keskeisimmät painotukset vv. 2017-2020 ja soveltanut niihin asukkaidenesityksiä eniten ääniä saaneiden henkilöiden järjestyksessä.

Valmistelutyöryhmä ja aluejohtokunta totesivat, että esitykset varsinaisiksi ja varajäseniksi sopivat painotusten mukaiseen aluejohtokunnan työnjakoon.

Todettiin myös, että 13 henkilöä kieltäytyi aluejohtokunnan jäsenyydestä henkilökohtaisiin syihin vedoten asian valmistelussa.

Asko Kohvakka esitti puheenjohtajaksi Leo Laukkasta ja varapuheenjohtajaksi Niina Koposta, joka hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Päätös

Kokonaisesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus