Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 31.3.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 22 Vanhan infotaulun kunnostaminen entisellä Siwan tontilla Haukivuorella

MliDno-2016-831

Valmistelija

  • Leo Laukkanen

Kuvaus

Entisen Siwan tontilla on infotaulu, jonka sinne sijoitti Info Media Oy. Taululle ei ole ollut viime vuosina käyttöä, eikä sen kunnosta ole huolehdittu. Kyseinen yritys on luopunut omistajuudesta ja  on luovuttanut sen Mikkelin kaupungille. Mikkelin kaupungin teknisellä toimella ei ole sille käyttöä ja se on edelleen luovutettu Haukivuoren aluejohtokunnan käyttöön.  Infotaulua voidaan hyödyntää mm. alueen markkinoinnissa.

Ehdotus;  Kunnostetaan taulu aluejohtokunnan johdolla. Taululle keskitetään Haukivuoren alueen vapaat omakoti-, vapaa-ajan ja teollisuustonttien myyntiesittely ja toimeen liittyvät karttapohjat, sekä yrittäjille muuta esittely- ja myyntitilaa. 

Päätös; Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Aluejohtokunta vahvistaa valmistelutyöryhmän päätöksen seuraavalla lisäyksellä; Työryhmän muodostavat Asko Kohvakka, Mika Karppinen ja Olli Lahti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Tekninen toimi