Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 31.3.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Työjärjestyksen hyväksyminen ja lisäasioiden listaus

Kuvaus

Kokouksen aluksi hyväksytään työjärjestys.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Puheenjohtaja esitti työjärjestykseen seuraavan muutoksen lisättävksi lisäasiaksi:

1. Mikkelin kaupungin hallíntorakenteen uudistumisen vaikutus Mikkelin aluejohtokuntiin

 

Päätös

Hyväksyttiin.