Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 31.3.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Mikkelin kaupungin hallíntorakenteen uudistumisen vaikutus Mikkelin aluejohtokuntiin

Kuvaus

Aluejohtokunta otti yksimielisesti  käsiteltäväksi seuraavan asian

Mikkelin kaupungin hallíntorakenteen uudistumisen vaikutus Mikkelin aluejohtokuntiin

Mikkelin kaupungissa on aloitettu hallintorakenteen uudistaminen (Kh 18.1.2016 § 6).

Keskeiset uudistamisprosessin kysymykset ovat seuraavat:
- millainen on tulevaisuuden Mikkeli ja millaisen organisaation ja johtamisjärjestelmän se tarvitsee?
- millainen rooli on poliittisella ja toisaalta viranhaltijajohtamisella?
- millainen henkilöstö tarvitaan toteuttamaan muutos ja Mikkelin tulevaisuuden ratkaisut?
- miten toteutetaan kuntalaisten osallistaminen?

Tulevaisuuden Mikkelin uudistamisprosessin tavoitteena on
- avoimella, innostavalla ja osallistavalla tekemisellä luoda ja toteuttaa Mikkelin omat ratkaisut kaupungin tehtävien, palveuiden, hallintorakenteen ja johtamisjärjestelmän uudistamiseksi tavalla, joka mahdollistaa vaikuttavammin, tehokkaammin ja ketterämmin toimivan kaupungin;
- valmistella uudistukset vuoden 2016 kevään ja syksyn aikana niin, että kaupunginvaltuusto päättää uudesta hallintorakenteesta ja johtamisjärjestelmästä marraskuussa 2016 osana vuoden 2017 talousarviota; uuden hallintorakenteen perusperiaatteista on tarkoitus päättää kaupunginvaltuuston kokouksessa 23.5.2016.
- valmistella uuden hallintorakenteen ja johtamisjärjestelmän toimeenpano niin, että ne niiden mukainen toiminta käynnistyy vuoden 2017 kuntavaalien jälkeen 1.6.2017 käynnistyvän valtuustokauden alusta lukien.

Mikkelin kaupungissa on aloitettu hallintorakenteen uudistaminen (Kh 18.1.2016 § 6).

Keskeiset uudistamisprosessin kysymykset ovat seuraavat:
- millainen on tulevaisuuden Mikkeli ja millaisen organisaation ja johtamisjärjestelmän se tarvitsee?
- millainen rooli on poliittisella ja toisaalta viranhaltijajohtamisella?
- millainen henkilöstö tarvitaan toteuttamaan muutos ja Mikkelin tulevaisuuden ratkaisut?
- miten toteutetaan kuntalaisten osallistaminen?

Tulevaisuuden Mikkelin uudistamisprosessin tavoitteena on
- avoimella, innostavalla ja osallistavalla tekemisellä luoda ja toteuttaa Mikkelin omat ratkaisut kaupungin tehtävien, palveuiden, hallintorakenteen ja johtamisjärjestelmän uudistamiseksi tavalla, joka mahdollistaa vaikuttavammin, tehokkaammin ja ketterämmin toimivan kaupungin;
- valmistella uudistukset vuoden 2016 kevään ja syksyn aikana niin, että kaupunginvaltuusto päättää uudesta hallintorakenteesta ja johtamisjärjestelmästä marraskuussa 2016 osana vuoden 2017 talousarviota; uuden hallintorakenteen perusperiaatteista on tarkoitus päättää kaupunginvaltuuston kokouksessa 23.5.2016.
- valmistella uuden hallintorakenteen ja johtamisjärjestelmän toimeenpano niin, että ne niiden mukainen toiminta käynnistyy vuoden 2017 kuntavaalien jälkeen 1.6.2017 käynnistyvän valtuustokauden alusta lukien.

Asiasta oli aluejohtokunnan kokouksessa informoimassa strategia- ja kehityspäällikkö Aki Kauranen.

Puheenjohtaja esitteli aluejohtokunnan jäsenille valmistelemansa aluejohtokunann kehittämisesityksen. Liitteenä esitys.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Puheenjohtaja esitti valmistelemansa esityksen saatettavaksi edelleen tiedoksi uudistusprosessin operatiivisen valmistelun ohjausryhmälle.

Päätös

Hyväksyttiin.