Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 31.3.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Markkinointiyhteyshenkilön nimeäminen Haukivuoren aluejohtokunnalle

MliDno-2016-835

Valmistelija

  • Leo Laukkanen

Kuvaus

Asko Kohvakan kirje ja markkinointi yhteyshenkilön nimeäminen aluejohtokunnalle. Markkinointia varten on omakoti-, rantatonttien ja teollisuustonttien esittelyaineisto valmis ja      toimenpiteet Haukivuoren markkinoimisessa ovat seuraavat;

1. Yhteyshenkilön nimeäminen

 2. Yhteistyö Miksei Oy:n kanssa

3. Kyyveden yksityisten omistamien rantatonttien myynnin aktivoiminen

4. Osallistuminen kevätmessuille Helsingissä 7.-10.4.2016 

Ehdotus:

1. Yhteysvastuuhenkilöksi esitetään tonttiasioissa jatkossa Asko Kohvakkaa.

 2. Aluejohtokunnan puheenjohtaja on käynyt neuvottelut Miksei Oy:n edustajien kanssa markkinointitoimenpiteistä, jossa esille tuli ehdotus Haukivuoren aleujohtokunnann  osallistumisesta vapaa-ajan messuille jo tänä keväänä Helsingissä.                          

 3. Kartoitetaan aluksi Kyyveden länsirannalla olevien rantatonttien omistajat Moilalasta-Nykälään ja Kurkisensaaren vapaa-ajanasukkaille. Varsinainen aktiviteetti aika on 2017 alkaen. Nykyisten vapaana olevien omakotitalotonttien markkinointia käynnistettään v. 2016 aikana.

 4. Haukivuoren aluejohtokunta osallistuu yhdessä haukivuorelaisten yrittäjien kanssa kevätmessuille Helsingissä 7.-10. 2016. Tarvittava materiaali kootaan ja muokataan  siten, että se on käytettävissä messuilla (Haukivuori-esitekansio, vapaana olevat omakotitalotontit-esitteet sekä kartat). Haukivuoren yrittäjät ovat ilmoittaneet osallistuvansa esitetylle Mikkelin kaupungin osastolle 1 – 2 päivänä ja alustavasti myös puheenjohtaja osallistuu ainakin yhden päivän aikana esittelytehtäviin. Kaupunki/Miksei ry ei veloita yrittäjiä eikä aluejohtokuntaa esittelystä ja tiloista.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Saatetaan aluejohtokunnalle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asko Kohvakka,