Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 31.3.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Haukivuoren investointikohteet 2017

MliDno-2016-834

Valmistelija

  • Leo Laukkanen

Kuvaus

Tekninen toimen johtaja Jouni Riihelä on kutsunut aluejohtokuntien edustajat neuvotteluun tulevan vuoden investointi- ja peruskorjaushankkeista 7.4.2016. Aluejohtokunnat voivat tuoda esille myös muita ajankohtaisia asioita, minkä haluavat saattaa kaupungin edustajien tietoon. Haukivuoren aluejohtokunta on kutsuttu kello 13.00-13.55.

Ehdotus;

    Haukivuoren aluejohtokunnan esitykset ovat seuraavat;   

    - Haukivuoren omakoti- ja yritys/teollisuustonttien lisäkaavoitus ja markkinointitoimet/hinnoittelu,

    - Haukivuoren satamaprojektin loppuunsaattaminen vuonna 2017 mukaan lukien esiintymislava,

    - Haukivuoren päiväkodin rakentamisaikataulu vv. 2018-2019 ja ala-asteen purkuaikataulu sekä

    - Muiden Purettavien rakennusten priorisointi Haukivuorella; entiset nuorisotalo ja Siwan  kiinteistöt, Haukivuoritalon asuinsiipi, Taksikoppi (poistetaan listalta , sillä on edelleen käyttöä),

    - Tele- ja puhelinliikenteen oleellinen parantaminen erityisesti haja-asutusalueella,

    - Veneiden laskupaikkojen lisääminen Kyyveden ympäristössä,

    - Metsän raivaus/pienvesakkojen vuosittainen poistaminen,

    - Leikkipaikkojen kunnostus ja huolto,

    - Haukivuoritalon vuokran tarkistaminen tilojen vuokraamiseksi,

    - Käyttörahan sisällön tarkistaminenà vanha tori, Rinneprojektin lisätyöt (kantojen poisto ja siihen liittyvä maa-ainesten poisto), vanhan ilmoitustaulun kunnostaminen,

    - Rinneprojektin toteuttaminen ja yhteistyö Teklan vastuuhenkilön kanssa, 

    - Kyyveden veden- ja kalaston laadun kunnossapito/kaupungin toimenpiteet ja vastuu,

    - Aluejohtokunnan toimintakonsepti jatkossa (tekla/elinvoimajaosto)

    - Luhtitien peruskorjauksen ajankohta,

    - Haukivuoren kävelypolut;  Haukivuoren satama-Kisaranta-Laanilahti ja  Häkkilän luontopolku

   

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Esitetään aluejohtokunnalle hyväksyttäväksi ja tiedoksi sekä keskustellaan mahdollisista muista esille otettavista asioista.

Päätös

Hyväksyttiin seuraavilla lisäyksillä;

1.Haukivuoritalon asuntosiipi kunnostus asuinkäyttöä varten.

2.Haukivuorelle tulee tehdä frisbee golfrata.

Tiedoksi

Jouni Riihelä,