Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 31.3.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 19 Haukivuoren aluejohtokunnan vuoden 2015 toimintakertomus

MliDno-2016-276

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Leo Laukkanen

Kuvaus

Talouspalvelut on ohjekirjeessään 19.1.2016 ohjeistanut, että lautakuntien, johtokuntien ja taseyksiköiden sekä konserniyhtiöiden on annettava toimintakertomuksen tiedot maanantaihin 29.2.2016 mennessä.

Päätösehdotus

Esittelijä

Leo Laukkanen

Haukivuoren aluejohtokunnan toimintakertomuksen laatii aluejohtokunnan sihteeri ja se lähetetään aluejohtokunnan jäsenille tiedoksi ja tarvittaessa kommentoitavaksi sekä edelleen annetaan tiedoksi kaupungin talouspalvelulle määräaikaan mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin.

Kuvaus

Haukivuoren aluejohtokunta päätti asiasta 28.1.2016, jossa asian valmistelu määräaikaan mennessä laatii Olli Lahti, jonka jälkeen toimintakertomus tuodaan aluejohtokunnalle tiedoksi.     Liitteenä toimintakertomus 2015.

Ehdotus; Saatetaan toimintakertomus aluejohtokunnalle tiedoksi.

Päätös; Hyväksyttiin.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen

Esitetään aluejohtokunnalle tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.