Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 2.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 34 Vuoden 2018 budjettiin liittyviä investointiesityksiä, Haukivuoren aluejohtokunta

MliDno-2017-1882

Valmistelija

 • Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@hotmail.com

Kuvaus

 • Haukivuoren sataman esiintymislava

 • Haukivuoren sataman ruoppaus

 • Haukivuoren sataman uimarannan kunnostaminen

 • Pitkähiekan uimarannan kaislojen poisto ja ympäristön siistiminen

 • Wanhan Osulan matkailuinfon ylläpitäminen ja tukeminen

 • kesäkalenterin painatuskustannusten tukeminen (Kotikartanon ruokailumahdollisuuden markkinointi ja huomiointi)

 • sataman kioskinhoitajan etsintä heti ja mahdollinen vuokrakompensaatio

 • veneiden laskupaikat Kyyvedelle, aluejohtokunnan tavoite:1 paikka/vuosi

 • Luhtitien peruskorjaussuunnitelman toteuttamisen vauhdittaminen (12 2015)

 • vapaa-ajan asukkaiden ja asukkaille järjestettävät vuorovaikutustilaisuudet yhteistyössä Osallisuuden ja hyvinvoinnin lautakunnan kanssa

 • ränsistyneiden talojen poistokustannusten avustaminen ja poisto

 • Kevätmessuille Haukivuori -esiteen painaminen

 • Vuosittaisen metsänhakkuun suorittaminen Asemankylän ja Kyyveden väliltävälillä rautatieasema ja sataman asutusalueen reuna

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@hotmail.com

Aluejohtokunta hyväksyy edellä olevat investointiesitykset.

Päätös

Hyväksyttiin lisäyksellä, että ehdotetaan satamaan toista veneenlaskupaikkaa Asemanseläntien jatkeelle aallonmurtajan lähelle, koska sataman veneenlaskupaikan käyttöä vaikeuttaa Satamassa järjestettävät tapahtumat. Aallonmurtajalla on vierasvenesatama ja parkkipaikka jo valmiina.

Tiedoksi

Talouspalvelut

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.