Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 2.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Valmisteluryhmän pöytäkirja

Valmistelija

  • Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@hotmail.com

Kuvaus

Valmisteluryhmän pöytäkirja koskien Haukivuoren aluejohtokunnan ja Haukivuorelaiset ry:n yhteistyötä ja Veenjakaja -hankkeen rahan käyttöä, liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@hotmail.com

Merkitään tiedoksi lisäperusteluin.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.