Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 2.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Uusien luottamushenkilöiden koulutuspäivät

Valmistelija

  • Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@hotmail.com

Kuvaus

Koulutuspäiville osallistuivat Leo Laukkanen kaikkiin kolmeen koulutuspäivään, Eveliina Naumanen kahteen viimeiseen ja Niina Koponen sekä sekä varajäsen Terhi Patja yhteen. Lisäksi Leo Laukkanen osallistui aluejohtokunnan puheenjohtajille 24.8.2017 järjestettyyn informaatio ja keskustelutilaisuuteen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@hotmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.