Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 2.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 26 Työjärjestyksen hyväksyminen

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@hotmail.com

Strategiapäivän alussa pidetään aluejohtokunnan peruskokous, johon osanottajat voivat vielä lisätä asioita. Työjärjestykseen hyväksytään myös se, että strategiapäivän aluejohtokunnan kokousta voidaan jatkaa vielä strategiaprosessin jälkeen päivän aikana uusilla esille tulevilla asioilla.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.