Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 2.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Tulevat neuvottelut

Valmistelija

 • Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@hotmail.com

Kuvaus

 • Maakuntaliiton johdolla ollaan perustamassa työpajaa, jota johtaa maakuntajohtaja. Mukana ovat myös Mikkelin kaupungin ylin operatiivinen johto, aluejohtokunnan puheenjohtaja Leo Laukkanen sekä VR:n strategisen suunnittelun päällikkö Roman Lubitch ja hänen esikuntansa. Työpajan tavoitteena on edelleen saada junat pysähtymään Haukivuorella kokeiluluontoisesti kahden vuoden aikana kolme pysähdystä sekä etelästä että pohjoisesta. Toimenpidettä täydennetään VR:n uudella JunaBussi -järjestelmällä. Ensimmäinen kokous pidetään syyskuun aikana.
   
 • 7.9.2017 klo 10-12 aluejohtokunnan puheenjohtaja Leo Laukkanen ja jäsen Pekka Moilanen neuvottelevat maakuntaliitossa edunvalvonta-asioista joita ovat: hyvinvointiaseman lääkärimäärän ja palvelun lisääminen, tulevat hyvinvointipalvelut uuden Essoten lähtökohdista Haukivuorella, kiinteistöveron muuttaminen, tele- ja puhelinliikenteen parantaminen, vesienhoidon tehostaminen ja Kyyveden merkityksen nostaminen Mikkelin seudulla/koko maakunnassa (esihistoriallisina taustoina mm. vesiluontopolku, asuntoalueet sekä matkailu ja markkinointimahdollisuudet), Haukivuoren saavutettavuuden varmistaminen esitetyillä kokeiluluontoisilla junavuoroilla kahden vuoden aikana täydennettynä JunaBussi-järjestelmällä, jota myös on jo VR:lle esitetty kesällä konkreettisilla vuoroilla.
   
 • Uuden päiväkodin rakentaminen: Aluejohtokunnan puheenjohtaja Leo Laukkanen on neuvotellut sekä teknisen toimen ja kiinteistöjohtajan kanssa ja he ovat vahvistaneet, että päiväkodin suunnittelu käynnistetään ja investoidaan Mikalon kautta. Alustavasti suunnitteluun on varattu tälle vuodelle 50 000 € ja investointeihin vuoteen 2019 mennessä 1,5 miljoonaa. Samassa yhteydessä saatettiin tiedoksi nykyisessä päiväkodissa tehtyjä sisäilmatutkimuksia, jotka puoltavat nopeita uusimistoimia.
   
 • Kaupunginhallituksen vierailu 20.9.2017 Haukivuorella kello 11-17. Vierailun ohjelmasta ja yksityiskohdista on sovittu kaupunginhallituksen ja aluejohtokunnan puheenjohtajien toimesta. Liitteenä vierailuohjelma.
   
 • Kyyveden vesienhoitoryhmän kokous Etelä-Savon ELYllä pidettin 30.8.2017 klo 13.00 – 15.30. Keskeisenä asiana todettiin uuden Kyyveden osakaskunnan muodostuminen, josta tulee Suomen suurin n. 15 000 ha. Kiinteistötoimitus on alkutalvesta, jolloin päätös saa vahvistuksen. Vain kuusi pientä, yksityistä osakaskuntaa jää osakaskunnasta pois. Kyyveden kalastusalueen toimesta on käynnistetty Kyyveden käyttö- ja hoitosuunnitelma, jolla luodaan Kyyveden osuudelle toimenpiteitä yhteisen kalatalousalueen muodostamiseksi Pieksämäen kalatalousalueen kanssa 1.1.2019. Näiden toimien selvittämiseksi ELY, kalastusalue ja Mikkelin Seudun ympäristöpalvelu järjestävät Haukihallilla informaatio- ja kuulemistilaisuuden. Positiivisena asiana myös todettiin, että roskakalan poistokalastuksen ansiosta myös muikkukanta on elpymässä, vaikka turveteollisuuden päästöt mm. Koiraselällä ovat aiheuttaneet näkösyvyyden heikkenemistä minimiin myös happiongelmia ja kalat ovat sieltä siirtyneet pois.
   
 • Olli Lahden läksiäiset 31.8.2017 muiden ko. aikana lähtevien kaupungin henkilöiden kanssa. Aluejohtokunnan puheenjohtajat kävivät Olli Lahden lähtökahveilla kiittämässä yhteisistä työvuosista.
   
 • 7.9.2017 klo 13.30 neuvottelu kaavoituspäällikkö Ilkka Tarkkasen kanssa vv. 2015 – 2016 tehtyjen kaavoitusehdotusten vauhdittamiseksi. Neuvotteluun osallistuvat aluejohtokunnan puheenjohtaja Leo Laukkanen ja jäsen Pekka Moilanen.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@hotmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin tiedoksi lisäyksellä, että samassa yhteydessä neuvotellaan siitä, että voitaisiin muuttaa vapaa-ajan tontin pinta-alaa pienemmäksi (5000 neliöstä 2500 – 3000 neliöön) niin, että asunto voidaan muuttaa vakituiseksi asunnoksi. Todettiin, että kaupunginvaltuusto on tehnyt keväällä päätöksen pitää neliömäärän 5000, jotka koskevat rakennuspaikkaa, kun rakennetaan asemakaava-alueen ulkopuolella. Aluejohtokunnan edustajat tulevat neuvottelemaan Mikkelin ympäristösektorin ja rakennustarkastajien kanssa joustomenettelyistä pienemmillä neliömetrimäärillä sekä tuovat julki ongelmat Maakuntajohdon tapaamistilaisuudessa 7.9.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.