Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 2.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Tiedoksi

Valmistelija

  • Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@hotmail.com

Kuvaus

  1. Haukivuoren Asemakylän joulukuusen varmistaminen teknisen sektorin kautta jouluna 2017.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@hotmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.