Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 2.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Strategiatyön käynnistäminen annettujen ennakkotehtävien pohjalta ja sen toteutus

MliDno-2017-1495

Valmistelija

  • Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@hotmail.com

Kuvaus

Aluejohtokunnan puheenjohtaja on esittänyt aluejohtokunnan jäsenille ennakkotehtävät ja toimenpidemallin työskentelystä (liitteenä).

Työskentelyä tukevat tohtorinkoulutettava Niina Kuuva ja Haukivuorelaiset ry:n projektivastaava Terhi Patja (aluejohtokunnan varajäsen) osallisuuskoordinaattori Linda Asikaisen poissa ollessa (työt alkavat 4.9.2017). Liitteenä swot-analyysin yhteenveto.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.