Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 2.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 24 Sihteerin valinta

Päätös

Tämän kokouksen sihteeriksi valittiin Minna Saloviin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.