Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 2.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 25 Pöytäkirjan tarkastus

Kuvaus

Aluejohtokunnan pöytäkirjat on tarkastettu siten, että pöytäkirjantarkastajiksi on valittu aakkosjärjestyksessä kaksi jäsentä kerrallaan.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@hotmail.com

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Eveliina Naumanen ja Mikko Pöyhönen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eveliina Naumanen ja Mikko Pöyhönen.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.