Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 2.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Neuvottelu Asemankylän maisemoinnin loppuun saattamisesta 17.8.2017

MliDno-2016-2492

Valmistelija

  • Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@hotmail.com

Kuvaus

Neuvotteluun osallistuivat metsäesimiehet Jari Loikkanen ja Veli Manninen sekä aluejohtokunnan puheenjohtaja Leo Laukkanen.

Neuvottelussa sovittiin syksyn raivausalueet. Sataman johtavan tien varressa eteläpuolella olevan alueen puuston poistosta ja harvennuksesta asiat olivat vielä auki. Aluejohtokunnan puheenjohtaja lupasi hoitaa puuston poistoon tarvittavat luvat kaupungin kanssa. Nyt luvat, siltä osin, mikä koskee kaupungin maata ja koivikkojen alla olevia kuusikkoja ja mäntypuuta sataman lähellä, on hoidettu.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@hotmail.com

Saatetaan tiedoksi aluejohtokunnan jäsenille sekä esitetään, että kaupunki jatkossa varaa vuosittain metsän vuosialuskasvillisuuden poistamiseen rahaa, jolloin siitä tuleva hakkuujäte jää maaperän ravinnoiksi eikä sitä ­­tarvitse erikseen kerätä pois. Tällöin Kyyveden ranta, sataman ja rautatieaseman väli, pysyvät laadultaan puistomaisen siistinä jatkuvasti. Maisemointiyötä jatketaan edelleen. Sataman kohdalta luvat ovat kunnossa, niiltä osin jotka koskevat kaupungin maata. Aluejohtokunta esittää, että kaupungin metsäsektorin toimenpiteisiin lisätään se, että pääpuuston alle tulevat kasvustot poistetaan vuosittain Kyyveden rannalta satamasta aina VR:n rajalle asti.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue/Jouni Riihelä, Annamari Huttunen

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.