Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 2.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Muut asiat

Valmistelija

  • Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@hotmail.com

Kuvaus

  1. Saatettiin tiedoksi työryhmän Marja Pulkkisen, talon vuokralainen, Kari Rämön, kotiseutuyhdistyksen puheenjohtaja ja Eveliina Naumasen, aluejohtokunta, Haukivuoren Martat Haukivuori-talon jatkotoimenpiteiden kartoitusmuistio. Työryhmä näkee, että Asemankylällä ei ole tarjota vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja nykyisille vuokralaisille, eikä mahdollisille uusille. Haukivuori-taloa ei tule purkaa. Samalla todettiin, että kotiseutuyhdistys tekee aloitteen Haukivuoritalon suojelemiseksi. Työryhmä oli haastatellut useita asiantuntijoita asiasta ja päätynyt yksimielisesti suojelupäätöksen taakse. Aluejohtokunta kiitti työryhmää asiantuntevasta muistiosta ja tukee siinä tehtyjä esityksiä.
     

  2. Liitytään Järvisuomen kylät ry:n jäseneksi vuonna 2018 maksamalla yhdistysjäsenmaksu.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@hotmail.com

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.