Haukivuoren aluejohtokunta, kokous 2.9.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Lions club Haukivuori ry, Suomi 100 juhlavuoden kunniaksi konsertti 8.10.2017 Haukivuorella, kohdeavustus

MliDno-2017-1783

Valmistelija

  • Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@hotmail.com

Kuvaus

Lions club Haukivuori ry hakee tukea 1000 euroa Haukivuoren aluejohtokunnalta Suomi 100 juhlavuoden konsertin 8.10.2017 järjestämiskustannuksiin. Kokonaiskustannukset ovat 3000 euroa, josta esiintymiskorvaukset ovat 1800 e, Haukihallin salivuokra 200 e, ilmoitus- ja mainoskulut 500 e, kuljetukset 300 e, yleiskulut 200 e. Konsertti on ilmaiskonsertti.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Leo Laukkanen, leo.j.laukkanen@hotmail.com

Haukivuoren aluejohtokunta puoltaa hakemusta ja esittää hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunnalle, että lautakunta päättää myöntää Lions club Haukivuoren ry:lle 1000 euroa Suomi 100 juhlavuoden konsertin järjestelykustannuksiin.   Koska Haukivuoren aluejohtokunnan avustuksiin varatut rahat on jo käytetty vuoden 2017 osalta, aluejohtokunta esittää, että lautakunta myöntää avustuksen aluejohtokuntien yhteisestä budjetista.

Päätös

Hyväksyttiin.

Merkitään, että tässä kohtaa klo 10.00 kokous keskeytettiin ja aloitettiin strategiatyö SWOT-analyysin laadinnalla. Yhteenveto analyysista klo 11.00, jonka jälkeen ruokatauko klo 11.30-12.25. Ruokatauon jälkeen SWOT-analyysin yhteenveto saatettiin loppuun ja kokous jatkui klo 12.46.

Tiedoksi

Lions club Haukivuori ry, hyvinvoinnin ja osallisuuden lautakunta

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.